Nowy Zarząd i Rada Fundacji

Nowy Zarząd i Rada Fundacji

06.12.2016
Nowy Zarząd i Rada Fundacji

1 czerwca 2016 roku Fundacja rozpoczęła świętowanie czwartych urodzin i do końca b.r. prowadzone są zaawansowane prace nad nową strategią Fundacji. Ostatnie 4 lata działalności IT Leader Club Polska pokazały, że środowisko polskich Liderów IT potrzebowało profesjonalnej integracji i budowy idei merytorycznego Wolontariatu IT.

Aby móc nadal realizować dotychczasowe zadania i cele, Rada oraz Zarząd Fundacji IT Leader Club Polska został porzerzony o kluczowych ekspertów ICT w Kraju. Do zespołu na początku lipca 2016 roku dołączyli na pierwszą czteroletnią kadencję:

  • Pan Michał Rączka na stanowisko v-ce Przedowdniczącego Rady Fundacji (obecnie Dyrektor ds. Strategii IT w mBanku SA)
  • Pan Bogusław Bujak na stanowisko v-ce Przedowdniczącego Rady Fundacji (obecnie Dyrektor Audytu Wewnętrznego Banku Pocztowego SA)
  • Pan Robert Pławiak na stanowiska Prezesa Fundacji (obecnie Dyrektor Biura Strategii IT Grupy PZU SA)
Nowym osobom zarządzającym gratulujemy nominacji i życzymy samych sukcesów w rozwijaniu Fundacji IT Leader Club Polska !

Arkadiusz Lefanowicz
Przewodniczący Rady Fundacji, Fundator