Zakończenie V edycji Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej

Zakończenie V edycji Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej

20.12.2019
Zakończenie V edycji Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej