Program Cyfrowa Kultura

Program Cyfrowa Kultura

20.02.2017
Program Cyfrowa Kultura

Przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club Polska w ramach realizacji celów statutowych prowadzi jedyną w Polsce akcję propagowania idei rozpowszechniania kultury poprzez technologie cyfrowe. 

Celem nadrzędnym tejże akcji jest wspieranie wszelkich projektów w obszarze muzyki, filmu, teatru i innych aktywności artystycznych które zawierają w sobie elementy "cyfrowe".

Program Cyfrowa Kultura ma na celu wspieranie również zdolnych artystów którzy w swojej twórczości wykorzystują szeroko pojęte technologie. 

Zapraszamy artystów oraz instytucje kultury do kontaktu:

##qxjgd#at#xiatpstg.dgv.ea##