Forum Cyfrowej Administracji Publicznej

W dniu 11 września 2018 roku w Warszawie odbyła się pierwsza edycja największego wydarzenia branżowego w Polsce – Forum Cyfrowej Administracji Publicznej pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji. 

Głównym celem inauguracyjnego Forum było skonfrontowanie potrzeb oraz oczekiwań przedstawicieli instytucji publicznych z ofertą i rozwiązaniami oferowanymi przez branżę technologiczną, w zakresie cyfryzacji polskiej administracji.   Pomysłodawcą i organizatorem tego przedsięwzięcia jest Fundacja IT Leader Club Polska, która od ponad 4 lat zajmuje się edukacją urzędników bezpośrednio odpowiedzialnych za informatyzację instytucji publicznych.

Forum jest miejscem wymiany doświadczeń i przestrzenią do dyskusji o przyszłości i wyzwaniach technologicznych cyfrowej administracji. Tematy poświęcone najnowszym technologiom i innowacyjnym rozwiązaniom  przygotował główny partner merytoryczny, firma DELL EMC, lider branży IT, która zagwarantowała, że oprócz inspirujących prelekcji uczestnicy, zaproszeni goście i dziennikarze, mogli w części EXPO wydarzenia zapoznać się z najnowszymi trendami i innowacjami w obszarze IT w Polsce i na świecie, wśród 2.500 zaproszony specjalistów IT.  

Podczas pierwszego Forum Cyfrowej Administracji Publicznej zostało przedstawionych pięć niezależnych sesji (bloków) tematycznych dla ponad 250 uczestników - urzędników IT:

 • Innowacje i technologie w sektorze publicznym
 • Kompetencje cyfrowe w sektorze administracji publicznej - liderzy XXI wieku
 • Dane, informacja, wiedza w zarządzaniu wartością organizacji publicznej
 • Gospodarka współdzielenia w architekturze informacyjnej Państwa
 • Cyberbezpieczeństwo instytucji publicznych

Komunikat PAP na temat pierwszego Forum:

Program Forum wspiera Rada Programowa w której skład wchodzą:

 • prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki - Szef Rady Programowej, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej
 • Arkadiusz Lefanowicz - v-ce Szef Rady Programowej, Fundator i Przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club Polska, Członek Grupy Roboczej ds. Kompetencji Cyfrowych Administracji Publicznej przy Ministerstwie Cyfryzacji 
 • dr inż. Robert Pławiak - Prezes Fundacji IT Leader Club Polska
 • Michał Rączka - v-ce Przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club Polska
 • Jacek Paziewski - Dyrektor Biura Analiz i Projektów Strategicznych Ministerstwa Cyfryzacji
 • płk SG Mariusz Kijowski - Dyrektor Biura Teleinformatyki Komendy Głównej Straży Granicznej
 • dr inż. Andrzej Pawlak - Dyrektor Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej
 • Szymon Wiśniewski - Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego Ministerstwa Finansów
 • Agnieszka Aleksiejczuk - Dyrektor Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 • Ewelina Gładki - Dyrektor Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Maciej Bułkowski -  Dyrektor Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Paweł Kazimierski - IT Manager z Biura Informatyki PKP Intercity S.A.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy z Fundacją IT Leader Club Polska: ##qxjgd#at#pzpstbxpxi.tsj.ea##

ZAPRASZAMY ZA ROK !