Rada Programowa

Program Forum wspiera Rada Programowa w której skład wchodzą takie osobistości jak:

 • prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki - Szef Rady Programowej, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej
 • Arkadiusz Lefanowicz - v-ce Szef Rady Programowej, Fundator i Przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club Polska, Członek Grupy Roboczej ds. Kompetencji Cyfrowych Administracji Publicznej przy Ministerstwie Cyfryzacji 
 • dr inż. Robert Pławiak - Prezes Fundacji IT Leader Club Polska
 • Michał Rączka - v-ce Przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club Polska
 • Jacek Paziewski - Dyrektor Biura Analiz i Projektów Strategicznych Ministerstwa Cyfryzacji
 • płk SG Mariusz Kijowski - Dyrektor Biura Teleinformatyki Komendy Głównej Straży Granicznej
 • dr inż. Andrzej Pawlak - Dyrektor Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej
 • Szymon Wiśniewski - Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego Ministerstwa Finansów
 • Agnieszka Aleksiejczuk - Dyrektor Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 • Ewelina Gładki - Dyrektor Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Maciej Bułkowski -  Dyrektor Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Paweł Kazimierski - IT Manager z Biura Informatyki PKP Intercity S.A.