Przekaż darowiznę

Darowizny na rzecz naszej Fundacji IT Leader Club Polska mogą Państwo odliczyć od podatku (więcej - podstawa prawna):
 

  1. Osoby fizyczne - od podstawy opodatkowania mogą odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.
  2. Osoby prawne - od podstawy opodatkowania mogą odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Każda darowizna wspiera dodatkowo działalność Dobroczyną Fundacji IT Leader Club Polska.

Ponadto Fundacja jest aktywna w propagowaniu  idei odpowiedzialnego podejścia do zarządzania informatyką zgodnie z hasłem „Z nami jesteś odpowiedzialny społecznie w IT” oraz wpływa na kształt rozwoju ICT w Polsce zgodnie z ideą powołania Centrum Myśli Cyfrowych e-państwo, e-gospodarka, e-biznes.

Projekty i inicjatywy realizowane przez Fundację prowadzone są w oparciu o niezależny think tank, czyli poza diagnozowaniem i opisywaniem nowoczesnych technologii i trendów w ICT Fundacja chce wpływać na kształt rozwoju cyfryzacji w Polsce angażując i wykorzystując potencjał środowiska niezależnych ekspertów skupionych wokół Fundacji.

Wszystkie projekty, które realizuje Fundaja opierają się na wolontariacie Liderów IT oraz przy wsparciu wybranych partnerów społecznych z branży IT w Polsce.

Już dzisiaj mogą Państwo przyczynić się do wzrostu rangi polskiego środowiska Liderów i Profesjonalistów IT na szczeblu administracji publicznej oraz gospodarki. Państwa wsparcie pomoże realizować również idee zrównoważonego zarządzania IT w naszym kraju !

Dziękujemy z góry za pomoc. Wszelkie datki są raportowane w sprawozdaniu rocznym Fundacji IT Leader Club Polska wysyłanym do Sądu oraz Ministerstwa Gospodarki, nadzorującego Fundację !

Nr rachunku PKO BP:
31 1440 1299 0000 0000 1399 0018

Pozdrawiam,
Arkadiusz Lefanowicz, DBA, MBA, LL.M.
Przewodniczący Rady Fundacji
##pgzpsxjho.atupcdlxro#at#xiatpstg.dgv.ea##
t. 506 955 942