Rodzaje Członkostwa

Jednym z celów statutowych Fundacji IT Leader Club Polska jest integrowanie środowiska polskich Liderów IT w celu wymiany doświadczeń a przy tym rozwijaniu i zdobywaniu wiedzy w ramach społeczności IT.

Cel ten udaje się osiągnąć dzięki powołaniu pierwszego w kraju niezależnego Klubu "IT Leader Club Polska".

Doświadczeni Menedżerowie, Eksperci oraz Specjaliści IT również z sektora publicznego, zainteresowani przyłączeniem do Klubu jak również udziałem w szeregu debat i wydarzeń klubowych typu  IT EVENING lub IT BREAKFAST, zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza. Członkostwo w KLUBIE jest zwolnione z opłat w całości dotowane przez Fundację.
 

Miejscem spotkań Klubowiczów jest Pałac Sobańskich w Warszawie, gdzie w ramach wybranych wydarzeń prowadzimy debaty, prelekcje oraz wykłady jak również przygotowujemy wspólnie wypracowane stanowiska i rekomendacje dla wielu kluczowych zagadnień w obszarze ICT w ramach niezależnego think tanku Centrum Myśli Cyfrowych przy Fundacji.

Formularz rejestracyjny

Informacje podstawowe:
Informacje zawodowe:
*
*
*