Cyfrowa transformacja polskiej administracji publicznej

Cyfrowa transformacja polskiej administracji publicznej

20.02.2019
Cyfrowa transformacja polskiej administracji publicznej

15 lutego 2019 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące V edycję Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej. Wykłady wprowadzające służyły przede wszystkim wskazaniu priorytetów strategii cyfrowej transformacji administracji publicznej w Polsce. Dodatkowo miały na celu zapoznanie wszystkich zgromadzonych z rekomendowanymi działaniami dla tego obszaru, proponowanymi na podstawie najlepszych zagranicznych doświadczeń.

W spotkaniu wzięło udział ponad 150 przedstawicieli sektora publicznego z całej Polski, którzy zgłosili chęć udziału w kolejnym cyklu seminaryjnym Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej. Część oficjalną spotkania inauguracyjnego rozpoczął Pan Arkadiusz Lefanowicz – Przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club Polska i inicjator tego przedsięwzięcia, który odczytał specjalnie przygotowane na tę okazję przemówienie.

Celem Akademii, którą ukończyło już ponad 500 urzędników IT z całej Polski, jest doskonalenie
i kształtowanie nowej jakości liderów IT w sektorze publicznym, poprzez podnoszenie ich cyfrowych kompetencji. Biorąc udział w Akademii uczestnicy uaktualniają swoją wiedzę, poznają nowe koncepcje
i trendy w zarządzaniu IT, uwzględniając szkolenie z kompetencji miękkich, a także otrzymują wsparcie
w rozwiązywaniu praktycznych i codziennych problemów jakie występują w ich organizacjach podczas warsztatów. Jednym z  partnerów społecznych Akademii jest firma Dell Technologies.

Podczas inauguracji Ewa Jarzemska, Dell Technologies CEE Communication Manager, przedstawiła wyniki badania przeprowadzonego przez Dell Technologies dotyczące poziomu wdrażania transformacji cyfrowej w Polsce. Według omówionych danych jedynie 5% polskich przedsiębiorstw uważa się za liderów transformacji cyfrowej. Są to firmy, które traktują transformację jako element swojego DNA. Wśród najważniejszych wyzwań związanych z przekształceniami sfery, badani przedsiębiorcy wskazali częste zmiany prawne i regulacje (41%), brak zasobów ludzkich i budżetu (30%) oraz nadmiar informacji (28%). Zapytano także o obszary w których planowane są największe inwestycje. Będą to odpowiednio cyberbezpieczeństwo (69%), środowisko multi-cloud (46%), a także środowiska oparte na obliczeniach (41%). W podsumowaniu badania wskazano na najłatwiejszy w dziejach dostęp do przełomowych technologii, daje to firmom szansę zdobycia ogromnej przewagi rynkowej. Zmiany te wymagają czasu,
a z przedstawionego badania wynika, że nadal jest w tej sferze wiele do zrobienia. Obecne działania podejmowane przy wdrażaniu zmian IT, infrastruktury i bezpieczeństwa danych zdeterminują przyszłość przedsiębiorstw.

W drugiej części Marcin Morawski, Country Marketing Manager Poland z Dell Technologies, przedstawił wyniki kolejnego badania sektora publicznego. Dell Technologies przeprowadził je przy współpracy z Computerworld. Obejmowało ono poziom dojrzałości technologicznej w sferze administracji publicznej. Podczas badania rozmawiano z praktykami IT, byli to przede wszystkim specjaliści ds. informatyki, administratorzy IT oraz personel świadczący usługi wsparcia technicznego (76%). Liczną grupę stanowili także architekci i inżynierowie systemów i analitycy (16%). Badani reprezentowali szeroki przekrój małych, średnich i dużych podmiotów administracji publicznej. Wyniki badania wskazują na wysoki stopień wirtualizacji w jednostkach administracji publicznych. W kategorii serwerów fizycznych wynosi on już 39%, w aplikacjach krytycznych 32%, natomiast w systemach Backup i Site Recovery 23%. Jednostki publiczne dostrzegają również wartość rozwiązań wysokiej dostępności (HA). Takie mechanizmy obejmują obecnie co najmniej jedną piątą ogółu zasobów, wśród niemal połowy jednostek administracji publicznej. Wynik ten jednak nadal nie jest wystarczająco satysfakcjonujący. Omówiono także koncepcję Chmury Państwowej. Choć 29% ankietowanych jest zainteresowanych jej usługami, podkreślają oni jednocześnie brak dostatecznego wsparcia w zakresie edukacji. Badanie wskazuje na pozytywne tendencje w obszarze informatyzacji jednostek publicznych. Największe organizacje państwowe coraz częściej wdrażają technologie, które wskazują na sprawne planowanie rozwoju infrastruktury. Nadal istnieją obszary wymagające poprawy, ale administracja publiczna rozumie wartość wprowadzania innowacji w sferze IT.

Następnie głos zabrali kolejni partnerzy społeczni. W wykładzie inauguracyjnym Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej Tomasz Jaworski z firmy Microsoft wskazał cztery wymiary, pomiędzy którymi istnieje wzajemne sprzężenie. „Doświadczenia Microsoft w wielu krajach ukazują, że modernizacja usług cyfrowych administracji publicznej ma cztery cele. Chodzi o zaangażowanie obywatela, decyzyjność i odpowiedzialność urzędnika, transformację usług i optymalizację działań. Sposób
w jaki administracja publiczna realizuje te cele ma bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy – przejście od gospodarki tradycyjnej, gdzie dominuje produkcja i tradycyjne usługi, do gospodarki opartej na lepszym wykorzystaniu informacji, zapewnieniu oczekiwanej przez obywateli jakości aż do monetyzacji danych poprzez nowe modele biznesowe, innowacje i wynalazki. A są to przecież priorytety Planu Morawieckiego
.” – powiedział Tomasz Jaworski, Dyrektor Transformacji Cyfrowej Sektora Publicznego
w Microsoft.

Ostatnia prelekcja w części dotyczącej technologii należała do przedstawiciela firmy Intel,  który podkreślił  że Akademia tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń o strategiach i technologiach skutecznej transformacji cyfrowej. W obecnej edycji Intel przybliży słuchaczom – urzędnikom IT – zagadnienia związane z analizą danych, sztuczną inteligencją, sieciami 5G, internetem rzeczy czy chmurą obliczeniową, a to wszystko z perspektywy potrzeb polskiej administracji. 

Inauguracja Akademii zakończyła się oficjalnymi podziękowaniami w stronę gości honorowych, Rady Programowej Akademii, Słuchaczy, pozostałych Partnerów Społecznych oraz Patronów Honorowych.

Kontakt dla Mediów:

Arkadiusz Lefanowicz

##pgzpsxjho.atupcdlxro#at#pzpstbxpxi.tsj.ea##

Dyrektor Akademii