Biuro Biegłych IT

Biuro Biegłych IT

02.12.2016
Biuro Biegłych IT

Zarząd Fundacji IT Leader Club Polska w dniu 26 listopada 2014 r. powołał Uchwałą nr 01/26/11/2014 pierwsze w Polsce niezależne Biuro Biegłych IT, jako wewnętrzna jednostka organizacyjna Fundacji.

Biuro świadczy niezależne usługi doradcze i opiniodawcze w obszarze technologii i rozwiązań ICT (informatyki, telekomunikacji, bezpieczeństwa). 

Usługi świadczone są z wykorzystaniem profesjonalnej wiedzy zawodowej oraz unikalnych doświadczeń ekspertów ICT należących do Fundacji IT Leader Club Polska, z zachowaniem najwyższych standardów jakości i etyki zawodowej.

Biuro świadczy usługi ICT poprzez:

  1. niezależne od rynku IT doradztwo i wsparcie zarządcze,
  2. wydawanie opinii dla instytucji publicznych oraz firm,
  3. analizowanie i kontrola przetargów publicznych,
  4. wykonywanie audytów wewnętrznych i zewnętrznych,
  5. prowadzenie kontroli prac projektowych i koncepcyjnych
  6. realizację innych prac zleconych.
  7. ocenę zgodności z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Głównym celem Biura jest przede wszystkim wsparcie  instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw z większościowym udziałem skarbu Państwa, które to instytucje mają ograniczony dostęp do zaawansowanej wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii oraz najlepszych praktyk zarządzania IT.

Biegli IT przechodzą skrupulatny proces weryfikacji, oceny niekaralności oraz kilkuetapowego procesu rekrutacji. 

Do zespołu Biura mogą zgłaszać się tylko i wyłącznie doświadczeni członkowie IT Leader Club Polska, co gwarantuje, że eksperci którzy są wpisani na listę Biegłych reprezentują najlepszą wiedzę z zakresu ICT oraz najwyższe standardy etyki zawodowej w Polsce.

Zapraszamy zainteresowane firmy i instytucje publiczne do składania zapytań o ofertę świadczenia niezależnych usług ICT przez pierwsze w Polsce niezależne Biuro Biegłych IT.

Kontakt ws funkcjonowania Biura dla Klientów oraz członków IT Leader Club Polska:

Arkadiusz Lefanowicz

Przewodniczący Rady Fundacji

##pgzpsxjho.atupcdlxro#at#xiatpstg.dgv.ea##

t. 506 955 942