Komitet Programowy Fundacji

Zgodnie z Par.6 ust.2 Statutu Fundacji z 1 czerwca 2011 r., Rada Fundacji IT Leader Club Polska powołała Członków Komitetu Programowego, celem wsparcia realizacji misji i celów statutowych. Do Komitetu powoływani są wybitni przedstawiciele polskiego życia gospodarczego, naukowego oraz informatycznego w Polsce.     

Skład Komitetu Programowego Fundacji IT Leader Club Polska:

Andrzej Ręgowski - absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w  instytucjach państwowych, jak i  sektorze prywatnym. Od 1990 związany z administracją państwową. Stażysta Dyrekcji Generalnej XXI (obecnie TAXUD) Komisji Europejskiej. Brał udział w opracowywaniu i wdrażaniu informatycznych rozwiązań systemowych w administracji publicznej w kraju i za granicą. Wieloletni doradca Prezesa Głównego Urzędu Ceł, a następnie Dyrektor Departamentu Administracyjno-Inwestycyjnego GUC oraz Pełnomocnik ds. Informatyzacji Służby Celnej. W latach 2003-2010 ekspert w projektach na rzecz administracji państwowych na Słowacji, w Rumunii, Macedonii, Turcji i na Litwie. Od 2010 r. Pełnomocnik Szefa Służby Celnej ds. Programu e-Cło, a w okresie  maj 2012 styczeń 2014 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, gdzie kierował pracami nad przygotowaniem Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa przyjętego przez Radę Ministrów jako program rozwoju  oraz nadzorował prace nad nowelizacją ustawy o informatyzacji, której celem jest usunięcie barier prawnych w korzystaniu z usług e-administracji. Organizował również współpracę międzyresortową pod kątem inicjowania i realizacji projektów informatycznych administracji państwowej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.  Obecnie kieruje Departamentem Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji w Ministerstwie Finansów. Jest rzecznikiem strategicznego podejścia w zarządzaniu sektorem publicznym i budowy systemu informacyjnego państwa opartego na zarządzaniu procesowym, a także rozwoju kompetencji zarządczych w administracji.

dr inż. Bogusław Bujak - Doświadczony manager i ekspert w dziedzinie bankowości, audytu, bezpieczeństwa, kontroli wewnętrznej i technologii teleinformatycznych (ICT). Bogate zawodowe szlify zdobywał pracując dla największych polskich i międzynarodowych organizacji. W swojej karierze odpowiadał za szeroko rozumiane zarządzanie różnorodnymi obszarami ich działalności, m.in.: strategią, R&D, kosztami, audytem, informatyką, czy operacjami. Opracowywał standardy bezpieczeństwa oraz wytyczne architektoniczne, tworzył metodyki QA i SLM, wdrażał systemy teleinformatyczne, realizował programy zarządzania satysfakcją klientów, a także prowadził szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej. Obecnie specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym w rozwiązaniach budowanych z wykorzystaniem chmury obliczeniowej (cloud computing), sztucznej inteligencji (AI) oraz Internetu Rzeczy (IoT). Z wykształcenia absolwent Politechniki Warszawskiej, Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów MBA. Doktor nauk ekonomicznych wyróżniony w VI edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych. Posiadacz szeregu uznanych, międzynarodowych desygnacji zawodowych, m.in.: CISA, CCSK, CIA, CRMA, CPTE, TCO Expert, ITIL® Expert, MCSD, MCAD, MCDBA, MCSE, MCSA, czy MCP. Członek Rady Fundacji IT Leader Club Polska, członek Rady Programowej Akademii Zarzadzania IT Administracji Publicznej, były wiceprezes zarządu stowarzyszenia itSMF Polska, a także były członek Zarządu Głównego LOP. Autor publikacji naukowych (m.in.: Nadzór bankowy w Polsce. Dyskusja możliwych rozwiązań, 2017) i popularnonaukowych oraz wykładowca Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej. Prywatnie pasjonat długodystansowego biegania oraz sztuk walk (członek Black Belt Council).
 

Kontakt:
Zespół Prasowy Fundacji
##zdcipzi#at#xiatpstg.dgv##,pl