Projekty

Fundacja IT Leader Club Polska to pierwsza niezależna organizacja pozarządowa, której nadrzędnym celem jest propagowanie idei odpowiedzialnego podejścia do zarządzania informatyką zgodnie z hasłem „Z nami jesteś odpowiedzialny społecznie w IT” oraz aktywny wpływ na jej kształt w Polsce zgodnie z ideą powołania niezależnego think tanku Centrum Myśli Cyfrowych dla obszarów e-państwo, e-gospodarka, e-biznes.
 
Projekty i inicjatywy realizowane przez Fundację prowadzone są w oparciu o niezależny think tank, czyli poza diagnozowaniem i opisywaniem nowoczesnych technologii i trendów w ICT Fundacja chce także aktywnie wpływać na kształt rozwoju cyfryzacji w Polsce angażując i wykorzystując potencjał środowiska niezależnych ekspertów ICT skupionych wokół Fundacji.

Od 2011 roku Fundacja zdołała skupić wokół siebie ponad 3000 Profesjonalistów IT będących aktywnymi uczestnikami szeregu inicjatyw i wydarzeń Fundacji IT Leader Club Polska. Stawia to Fundację IT Leader Club Polska na podium największych pozarządowych organizacji IT w Polsce.

Lista działań i aktywności społecznych Fundacji :

 

  •     Akademia Zarządzania IT Administracji Publicznej
  •     Biuro Biegłych Ekspertów IT
  •     Centrum Myśli Cyfrowych
  •     Wydarzenia i debaty
  •     Szkolenia i warsztaty
  •     Wyróżnienia CSR - Odpowiedzialni Społecznie w IT
  •     Program "eKompetencje Przyszłości"
  •     Program Dobroczynny Cyfrowe ABC
  •     Program Cyber Nawigatorzy - Wolontariat IT
  •     Kwartalnik IT Magazine